Wil je solliciteren voor een ambt in onze scholengemeenschap dan ben je hier op de juiste plaats!

Klik op registreren bovenaan in het menu om met de registratie verder te gaan.

 

DISCLAIMER
Wanneer u uw gegevens achterlaat in de sollicitatiedatabank van de Scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen Geel gebruiken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te helpen bij uw zoektocht naar werk. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om verantwoord, effectief en efficiënt wervingsdoeleinden mogelijk te maken.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden noch voor marketing doeleinden worden aangewend.
U heeft steeds toegang om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, corrigeren of verwijderen.
Uw gegevens worden gedurende 1 schooljaar bewaard.
Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.